استعلام قیمت

استعلام قیمت

 

 

هودهای مدل DUNE, SURF BLACK , JOINT, ARTIC : 19,500,000 ریال

هودهای مدل DADO, IS 505 , SKY : 22,000,000 ریال

هودهای مدل COLLIER , VERTIGO DOUBLE , VINTAGE , SILT 21 BLACK /INOX , : 25,000,000 ریال

هودهای مدل SILT 28 E.LA. INOX/COPPER/BLACK/WHITE/GOLD , SPHERA WHITE/CHROME, HOSTARIA ,

SILT 30 INOX/BLACK/WHITE : 23,500,000 ریال

هودهای مدل S-DD2-L TC FT BLACK , LIFT , FIXO , UPPER, : 20,000,000 ریال

هود مدل- B 1170-B 1180 B 1150: 3950000 ریال

هود مدل B 1780: 3850000 ریال

هود مدلB 1290: 3850000 ریال

اجاق برقی دوشعله 30 سانتی کدهای ZT 30-2E, LT 30-2E : 10,750,000 ریال

اجاق برقی چهار شعله 60 سانتی کدهای ZT 60-4E , LT 60-4E : 19,700,000 ریال

اجاق گازی 90 سانت پنج شعله شیشه و استیل مدل هایEB 90-5G, LEB 90-5G, SQ 90-5G, RIGHT SQ 90-, RG 90-5G, CH 90-5G, FB 90-5G, MB 90-5G و سایر مدلهای مشابه : 18,000,000 ریال

اجاق گازی 60 سانت چهار شعله شیشه و استیل مدل های MB 60-4G و مشابه : 15,000,000 ریال


TOP